VIAS là hệ thống lưu trữ điện tử các chương trình truyền hình và nội dung thông tin điện tử của Việt Nam. VIAS

  • Giúp các đài/kênh truyền hình lưu trữ và tra cứu nội dung phát sóng 
  • Giúp các đơn vị báo chí điện tử lưu trữ và tra cứu toàn bộ nội dung website
  • Giúp các đơn vị sản xuất nội dung, các nhãn hàng, các đơn vị nghiên cứu tìm kiếm, tra cứu các nội dung thông tin đã được phát sóng, đăng tải trên website
  • Giúp các nhãn hàng chứng thực về thời lượng, nội dung quảng cáo đã phát sóng hoặc đăng tải trên website.

VIAS có chức năng tìm kiếm, phân loại nội dung, giúp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nội dung, rà soát lịch phát sóng, đăng tin bài.

HỆ THỐNG LƯU CHIỂU ĐIỆN TỬ

Vietnam Intelligent Archiving System (VIAS) là thương hiệu dịch vụ của Hệ thống lưu chiểu điện tử. VIAS được AMI tích hợp trên cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có từ VIETNAM-TAM và VIAM. 

VIAS đáp ứng khả năng lưu trữ toàn bộ các Kênh Truyền hình đang được phát sóng tại Việt Nam với thời gian lưu trữ lên đến 12 tháng. VIAS cũng thực hiện lưu trữ nội dung các báo điện tử, trang thông tin điện tử...

Website:

LIÊN HỆ VỚI AMI

+84 2432565999

info@amimeasure.vn