VIAM thực hiện đo lường cho toàn bộ các trang báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, diễn đàn, thương mại điện tử, mạng xã hội trực tuyến… tại Việt Nam và thói quen người dùng Internet tại Việt Nam.

Kết quả dữ liệu của VIAM được cung cấp hàng ngày sẽ giúp các đơn vị xuất bản nội dung thông tin điện tử (publisher), các đơn vị quảng cáo (đại lý, chủ quảng cáo):

  • Có các nghiên cứu chi tiết hơn về người dùng Internet,
  • Cải tiến việc xuất bản nội dung,
  • Định hướng người đọc chính xác hơn
  • Xây dựng các kế hoạch quảng cáo trên Internet của doanh nghiệp hiệu quả hơn. 

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG KHÁN GIẢ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

Vietnam Internet Audience Measurement (VIAM) là thương hiệu dịch vụ Nghiên cứu đo lường khán giả trực tuyến, đang được triển khai bởi AMI và Gemius S.A.

VIAM đo lường tối thiểu 200 trang mạng, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trực tuyến… trên nhiều hạ tầng khác nhau: PC, Laptop, Smartphone, Tablet…

Website: viam.com.vn

LIÊN HỆ VỚI AMI

+84 2432565999

info@amimeasure.vn